3 tomter på Myklebust for salg.

Når har vi 3 tomter på Myklebust for salg.

Det gjelder felt G med delfelt BB12, 13 og 14 som kan romme inntil 40 leiligheter i lavblokk. Tomtene selges samlet.

  • På BBB 14 kan det bygges inntil 6 leiligheter.
  • På BBB 13 kan det bygges 4 leiligheter.
  • På BBB 12 kan det bygges inntil 30 leiligheter. 
  • BBB 14 og 13 har parkering i parkeringskjeller på bygg som kommer på BBB12

En del av leilighetene vil få flott utsikt til havet. Feltet er opparbeidet med flotte lekeplasser og det ligger en ny Rema 1000 butikk like i nærheten.

Ta kontakt med oss om ditt firma er interessert i disse tomtene.