Åtte milliarder til Nord-Jæren

Staten skal bidra med rundt 8 milliarder kroner til nye transportløsninger i byområdet. Det er klart etter at kommunene på Nord-Jæren, fylkeskommunen og staten er enige om et forslag til byvekstavtale for Nord-Jæren. Les mer om saken på sola.kommune.no.