3 tomter på Myklebust for salg.

Når har vi 3 tomter på Myklebust for salg.

Det gjelder felt G med delfelt BB12, 13 og 14 som kan romme inntil 40 leiligheter i lavblokk. Tomtene selges samlet.

  • På BBB 14 kan det bygges inntil 6 leiligheter.
  • På BBB 13 kan det bygges 4 leiligheter.
  • På BBB 12 kan det bygges inntil 30 leiligheter. 
  • BBB 14 og 13 har parkering i parkeringskjeller på bygg som kommer på BBB12

En del av leilighetene vil få flott utsikt til havet. Feltet er opparbeidet med flotte lekeplasser og det ligger en ny Rema 1000 butikk like i nærheten.

Ta kontakt med oss om ditt firma er interessert i disse tomtene.


Prosjektkonkurranse: tomt på Myklebust

Det er en historisk begivenhet når Sola tomteselskap inviterer utbyggere til sin aller første prosjektkonkurranse: Tomt til to eneboliger og fire rekkehus i delfelt BFS18 og BKS19 på Myklebust. Tidspunkt for informasjonsmøte er torsdag 24. august kl. 14.00. Sted er Sola kulturhus, intimscenen.

Påmelding innen 22. august til mariann.kyllingstad@sola.kommune.no.

På BFS18 skal det bygges to eneboliger, som begge kan ha et BRA på inntil 330 m2 BRA. Eneboligene skal ha to etasjer samt sokkel mot nord. Det legges videre opp til at hver enebolig skal ha to p-plasser hvorav den ene skal være i garasje eller carport. Sportsbod skal være i forbindelse med garasje/carport. Begge boliger skal være tilgjengelige, noe som blant annet innebærer at de viktigste rommene er på inngangsplanet; stue, ett parsengs soverom, bad og kjøkken.

På BKS19 skal det bygges fire rekkehus. Samlet BRA for hele BKS19 er maks 640 m2. Hver enhet kan være to etasjer, men kjeller uten rom for varig opphold (kan ikke medregnes i BRA) er tillatt. Alle fire boliger skal være tilgjengelige boliger. Hver bolig skal ha to-p-plasser hvorav en i åpen carport, og det skal være sportsbod innenfor bygningskroppen. Også disse boligene skal være tilgjengelige.

BFS18 og BKS19 er en del av felt G, hvor alle tomter er byggeklare. Vei, vann og avløp er ført fram til enkelttomtene. Arbeidet med veistrukturen er godt i gang og sommeren 2017 jobbes det med bærelagsmasser, asfaltering og kantstein samt byggingen av en støttemur mot Havveien og avstemning av tomtehøyder og massebalanse.


Sjøbadet på Myklebust er rengjort

Onsdag 9. til fredag 11. august ble Sjøbadet på Myklebust tømt, spylt og rengjort – nå håper vi på noen flotte sensommerdager med mye badeglede. Følg gjerne tilværelsen ved Sjøbadet på deres facebook-side: https://www.facebook.com/sjobadetmyklebust/


Sola er Norges beste kommune

«Kommunen rangeres fortsatt meget høyt på de fleste øvrige indikatorene; med høyt inntektsnivå, høy andel private arbeidsplasser, høyt teknisk og naturvitenskapelig utdanning og god kommuneøkonomi», heter det i begrunnelsen. Les mer om kåringen i Rogalands Avis.


Besøk oss i Solakrossen 12 i sentrum

Det gamle rådhuset skal delvis rives og delvis rehabiliteres. På samme sted skal det bygges et flunkende nytt rådhus. Derfor holder vi nå til i Solakrossen 12. Stikk gjerne innom, eventuelt ring daglig leder Mariann Kyllingstad på mobil 926 38 926 for å avtale et møte.


Åtte milliarder til Nord-Jæren

Staten skal bidra med rundt 8 milliarder kroner til nye transportløsninger i byområdet. Det er klart etter at kommunene på Nord-Jæren, fylkeskommunen og staten er enige om et forslag til byvekstavtale for Nord-Jæren. Les mer om saken på sola.kommune.no.


Sola kommune etablerer eget tomteselskap

Sola kommune har tradisjoner for å bygge boliger på egen hånd, men med etableringen av Sola tomteselskap reduseres den økonomiske risikoen i slike prosjekter. Formålet med tomteselskapet er først og fremst å sikre Sola kommunes behov for areal til nye boliger, og slik bidra til at Sola fortsetter å være et attraktivt sted å bo. Tomteselskapet blir dermed kommunens redskap i arbeidet med å fremskaffe byggeklare tomter hvor utbyggere kan oppføre og selge rimelig kvalitetsboliger til førstegangsetablerere og vanskeligstilte. Les Solabladets artikkel om saken (krever innlogging).