Det er godt å bo i Sola!

På folkemunne heter det at den som er født i Sola, vil bo i Sola. Her har vi det nemlig godt! I dag bor det ca. 26.000 mennesker innenfor kommunegrensene til Sola, men heldigvis er det plass til flere. De siste års statistikker viser en fin vekst og en kommune i stadig utvikling, og det er selve bakgrunnen til etableringen av Sola tomteselskap. Vekst krever at det tilrettelegges flere gode steder og muligheter for førstegangsetablerere til å stifte et hjem.

Sola er et godt sted å bo, av mange grunner. Vi har en fantastisk natur, en rik historie, et levende kulturliv, gode skoler og barnehager, et bredt næringsliv og arbeidsmarked og sentral beliggenhet i forhold til resten av det regionen kan by på. Vi har til og med en egen flyplass!

De neste årene vil Sola tomteselskap utvikle flere nye tomteområder hvor utbyggere kan oppføre og selge nye, gode og rimelige boliger. Ønsker du å bo i Sola, følg med på vår agenda – gjerne via Facebook!