Et stort utvalg av turmuligheter

Gjennom årenes løp har Sola kommune tilrettelagt gode turstier og det er mange ruter tilpasset ulike behov. I Hålandsskogen, Ølbergskogen, Åsen-løypa og Tananger er stiene tilrettelagt for fottur, rullestol, sykling og løping. Samtlige av disse byr på gode naturopplevelser og er svært populære. En annen tur som virkelig anbefales er Kyststien. Denne går fra Solastranden via Ølberg til Vigdel, og det er planer om å forlenge denne sørover til Hellestøstranden og Selestranden.

Arbeidet med turstien Hafrsfjord-Sørnes er et stort prosjekt som har pågått noen år. Det arbeides for tiden på Joa, og denne stien blir garantert et godt besøkt turmål når alt står klappet og klart. Sola kommune har også i samarbeid med Stavanger Turistforening og Solabladet lagt opp til nærturer. Dette er turer i nærheten av der folk bor. Turene er skiltet med den velkjente røde T-en i begge retninger. Disse løypene går hovedsakelig på asfalt, og turene skal derfor være tilrettelagt for sykkel, barnevogn, rullestol, rullator og rullebrett.