En aktiv kulturkommune som favner bredt

Sola kommune har et rikt kulturliv med Sola kulturhus som fremste drivkraft. I kulturhuset finner du blant annet bibliotek, kulturskole og fritidsklubb, i tillegg til saler og scener hvor man hvert år setter opp populære forestillinger og konserter. Rundt 400 000 mennesker besøker Sola kulturhus årlig gjennom ulike kulturtilbud, en imponerende statistikk med tanke på innbyggertallet på ca. 26.000. Sola kulturfest, som er et to uker langt arrangement med konserter, arrangementer og festivaler av ulikt slag, er et samarbeid mellom kulturskolen, kulturhuset og lag og foreninger. Et strålende eksempel på det levende og inkluderende kulturlivet i kommunen vår.

Sola kulturskole har et spennende kvalitetstilbud til barn og unge bestående av musikk, dans og teater. Skolen holder et høyt kunstnerisk nivå, har mange kvalifiserte lærere , bred tilgang på utstyr og gode øvings-. og grupperom. Beliggenheten i kulturhuset har bidratt til mange fine forestillinger i årenes løp. Kulturskolen har også en egen avdeling på gamle Haga skole i Tananger: Tananger kulturstasjon.

Av ulike samlinger og muséer nevnes ofte Flyhistorisk museum, Rogaland Krigshistoriske museum og Kystkultursamlingen i Tananger – alle vel verdt et besøk for både liten og stor.