Kåret til Norges beste næringskommune seks år på rad

Bor du i Sola, bor du i hjertet av regionen og nær et stort og variert arbeidsmarked. NHO har flere ganger kåret Sola til årets beste næringskommune, noe som er en høythengende utmerkelse og et bevis på innbyggernes mange muligheter. I Risavika ved Tananger ligger et av Nord-Jærens største næringsområder, med regionens største havneanlegg, Risavika havn. Havnen er en betydelig base for aktivitet i Nordsjøen, og sør i vika ligger blant annet en av landets største containerhavner. Energiselskapet Lyse har en terminal i Risavika for naturgass som kommer fra Kårstø.

Flere oljeselskaper har sitt norske hovedkontor i Tananger, blant annet Schlumberger, ConocoPhillips og A/S Norske Shell. Flere selskaper med tilknytning til leverandør- og offshoreindustrien er også lokalisert i Sola kommune. Stavanger Lufthavn Sola er en stor og viktig arbeidsplass og en sentral brikke for at regionen skal fortsette å være blant landet største og viktigste verdiskapningsregioner. Også Hovedredningssentralen Sør-Norge er lokalisert her, med 330-skvadronen (137 Luftving avdeling Sola). Norwegian Air Shuttle har sin tekniske base på Sola. Sola er dessuten regnet som en av landets viktigste jordbrukskommuner, med produksjon av blant annet meieriprodukter, kjøtt, grønnsaker, korn, jordbær og agurker. TINE Meieriet Sør har sitt hovedkontor i Sola.

Næringsforeningens ressursgruppe for Sola og Sola Sentrumsforening står bak FLYT AS, som gjør en viktig jobb med å initiere, koordinere og gjennomføre ulike aktiviteter med sikte å løfte handelsstanden og skape trivsel i kommunen. Du kan følge FLYT på Facebook her.