3 tomter på Myklebust for salg.

Det gjelder felt G med delfelt BB12, 13 og 14 som kan romme inntil 40 leiligheter i lavblokk. Tomtene selges samlet.

Ny daglig leder