Eieroversikt Sola tomteselskap KF

Sola tomteselskap KF har som formål å erverve, utvikle og selge arealer. For tiden har vi eierinteresser i følgende selskaper:

Jåsund Utvikling AS – 34% eierandel
Bærheim Utvikling AS  – 40% eierandel (Sandnes tomteselskap eier 60%)
Kvithei er gått inn i Sola tomteselskap og avviklet.