Endring i tildelingsregler

Styret i Sola tomteselskap vedtok på styremøte i desember å endre tildelingsregel som gjelder hvor lenge kjøper er forpliktet til å bo i boligen før den kan selges videre i fritt salg. Tidligere gjaldt 3 år etter at brukstillatelse eller ferdigattest foreligger. Dette er nå endret til 3 år etter kjøpekontrakt er inngått. I og med at kjøpekontrakt vanligvis inngås ca. 1 år før boligen står ferdig vil det si i praksis at kjøper må bo i boligen i 2 år før den kan selges fritt, og at bindingstiden er gått ned med ca ett år.

Dersom det skulle oppstå situasjoner hvor kjøper blir nødt å selge før fristen går ut må det søkes om opphevelse hos Sola tomteselskap.