Erstatningstiltak for småsalamander i Kvithei

Entreprenør er i ferd med å ferdigstille erstatningstiltak for småsalamander i Kvithei.

2 nye dammer, 4 salamanderhotel og et salamandergjerde som strekker seg langs fremtidig bebyggelse er ferdig. Planen for tiltakene er utarbeidet av Ecofact AS og godkjent av Fylkesmannen.

Solabladet har i dag en artikkel om erstatningstiltakene som du kan lese her. Krever abonnement.