Sola tomteselskap KF jobber i henhold til Offentlighetsloven. Denne gjelder all «tradisjonell forvaltning», som departement, kommuner, fylkeskommuner og en del selskaper med offentlig eierskap. Offentlige dokumenter som gjelder Sola tomteselskap kan derfor lastes ned fra denne siden.