Sola tomteselskap KF jobber i henhold til Offentlighetsloven. Denne gjelder all «tradisjonell forvaltning», som departement, kommuner, fylkeskommuner og en del selskaper med offentlig eierskap. Offentlige dokumenter som gjelder Sola tomteselskap kan derfor lastes ned fra denne siden.

Møteinnkalling 10.01.2017

Møteinnkalling 07.03.2017

Møteinnkalling 11.05.2017

Innkalling til styremøte 22.8.17

Innkalling styremøte 8.11.17

Innkalling styremøte 12.12.17

Innkalling til styremøte 11.1.18

Innkalling styremøte 7.3.18

Innkalling styremøte 3.5.18

Innkalling styremøte 26.09.18

Innkalling styremøte 17.10.18

Innkalling styremøte 12.12.18

Innkalling styremøte 17.01.19

Innkalling styremøte 28.03.19

Innkalling styremøte 22.05.19