En trygg økonomisk samarbeidspartner

Sola tomteselskap er kommunens redskap for å fremskaffe byggeklare tomter til boliger og offentlige prosjekter. Som et kommunalt foretak er tomteselskapet en økonomisk trygg samarbeidspartner for grunneiere. Selskapet er alltid i stand til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser, uavhengig av prosjektets tidshorisont.

Sola tomteselskap jobber med regulering og planlegging av tomter, og utvikler deretter tomtene i henhold til regulering og plan. Dette skaper en forutsigbarhet som mange grunneiere verdsetter. I prosjektkonkurranser er etterlevelse av tekniske krav og miljøhensyn viktige faktorer som er med i vurderingen av utbyggernes utbyggingsforslag, og også dette er noe som gjør at tomteselskapet er en trygg samarbeidspartner for grunneiere. Tomteselskapet har dessuten en sosial profil som tilsier bygging av kvalitetsboliger til en rimelig pris, og nettopp dette er noe mange grunneiere verdsetter som god bruk av deres  arealer. Andre gode grunner for grunneiere til å velge Sola tomteselskap, er konkurransedyktige priser, høy kompetanse, stort fokus på kostnader, teknisk gode løsninger, effektiv utnyttelse av areal samt utvikling av gode, trygge boforhold.

Er du grunneier som vurderer å selge areal og ønsker en uforpliktende prat om dine muligheter? Send oss en mail!

Fra kjøp av areal til salg av bolig

Lagre

Lagre