Styremedlemmer

Rune Østerhus

Styreleder

Kari Tengesdal Wold

Nestleder

Tom Henning Slethei

Åshild Ravndal

Per Hansen

Jan Sigve Tjelta

Varamedlemmer

Leiv Arild Lie

Ole Andreas Flaathe Gundersen

Inger Sofie Kristiansen

Britt Marit Haga

Per Øhman

Styret er valgt for 4 år. (2016-2020)