Tildelingsregler ved kjøp av bolig etter prosjektkonkurranse

Finner du en bolig av interesse som bygges av et utbyggingsselskap som har vunnet prosjektkonkurranse via Sola tomteselskap, kan du søke om å kjøpe boligen etter følgende kriterier:

• Søker må være fylt 18 år.
• Bolig kan ikke selges til interessent som allerede eier enebolig eller byggeklar eneboligtomt i Sola eller i en av nabokommunene.
• Boligen kan ikke selges eller leies ut før tidligst 3 år etter inngått kjøpekontrakt.
• Søkere som tidligere har fått tildelt tomt eller bolig er ikke kvalifisert.

Dersom det er 2 eller flere gyldige søkere på en bolig, skal kjøper velges ved loddtrekning.