Tomteutviklingsmodell: Prosjektkonkurranse

Prosjektkonkurranser er Sola tomteselskaps metode for å sikre førstegangsetablerere og vanskeligstilte tilgang på rimelige boliger av god kvalitet og godt tilpasset behovene til disse kjøpergruppene. Prosjektkonkurranser er en effektiv, rasjonell og kostnadsbesparende måte å utvikle nye boliger på – ikke minst for sluttkunden. Dette virkemiddelet er også en god måte for utbyggere å sikre seg byggeklare tomter på, og dermed ha et godt tilbud til sine kunder.

For mer konsentrert boligbebyggelse der det kreves at utbyggingen koordineres, selger vi tomtene feltvis til et utbyggingsfirma. Det kan dreie seg om eneboliger i rekke, rekkehus eller boligblokker. Vanligvis må utbyggingsfirmaene konkurrere, slik at feltet selges til det firmaet som kan tilby den billigste og beste boligen til kjøperen.

 

Stegene i en prosjektkonkurranse:

Lagre