Følg med på våre prosjektkonkurranser!

Sola tomteselskap ønsker å være en ressurs for regionens boligbransje. Gjennom prosjektkonkurranser utlyser vi tomteområder som små og store utbyggere kan få tilgang til, og på den måten gjøre det de gjør best; bygge gode hjem for solabuen. På den måten bidrar vi også til utvikling av kompetanse og ikke minst; arbeidsplasser.

Prosjektkonkurranser dreier seg som regel om konsentrert bebyggelse som leiligheter, rekkehus og eneboliger i rekke. I noen tilfeller utlyser vi også konkurranser om eneboliger og boligblokker. Det firmaet som vinner konkurrasen er det firmaet som kan tilby den rimeligste og beste boligen til kjøperen. I hver konkurranse nedsettes det en jury bestående av representanter for Sola tomteselskap og kyndige konsulenter, som for eksempel arkitekter.

Det er viktig for Sola tomteselskap å ha et variert tilbud slik at både mindre byggmestere og store boligbyggere kan delta i konkurransene. Ønsker du at ditt firma skal abonnere på våre nyhetsbrev om prosjektkonkurranser i Sola kommune, send oss en mail!