Nye boligområder under utvikling


Sola tomteselskap KF har en rekke spennende prosjekter under utvikling. Vi jobber både med tomteområder til nye boliger og til offentlige prosjekter, alt innenfor Sola kommunes grenser. I forbindelse med begge typer tomter  skal vi også bidra til å løse utbygging av infrastruktur ved forskuttering av tiltak som har betydning for de aktuelle områdene.

Det kan være greit å vite at Sola tomteselskap ikke bygger eller selger boliger til privatkunder, men utvikler og tilrettelegger tomter slik at de blir byggeklare. Tomtene utlyses deretter i prosjektkonkurranser for utbyggingsselskap, og det er vinneren av prosjektkonkurransen som bygger, markedsfører og selger boligene.

Myklebust, felt G

Sola tomteselskap utvikler nå felt G. Her er alle tomter byggeklare. Bo i gangavstand til det flotte sjøbadet.

Jåsund

Med nydelig beliggenhet ved innseilingen til Hafrsfjord er Jåsund et svært godt sted å bo. Nye tomter er under utvikling.

Kvithei

Kvithei er under planlegging og vil bli et nytt godt sted å bo i Sola. Mål for oppstart grunnarbeider og prosjektkonkurranser er 2019.

Skoletomt, sentrum sør/øst

Etter bestilling fra kommunen jobber Sola tomteselskap nå med å utrede en tomt til ny barne- og ungdomsskole på Skadberg.