Nye boligområder under utvikling


Utvikling av tomter til rimelige kvalitetsboliger til førstegangsetablerere er vår viktigste jobb. Likevel, vi verken bygger eller selger boliger. Vår jobb er å tilrettelegge tomter slik at de blir byggeklare. Etter det er gjort, avholder vi en prosjektkonkurranse for utbyggingsselskap. Vinneren av prosjektkonkurransen får bygge på den aktuelle tomten. Målet med dette er at solabuen får gode muligheter til å kjøpe en rimelig kvalitetsbolig.

Tomteselskapet utvikler tomteområder for boliger i egenregi og i samarbeid med andre. Formålet er å sikre Sola kommunes behov for areal til nye boliger, og slik bidra til at Sola fortsetter å være et attraktivt sted å bo.

Myklebust, felt G

Sola tomteselskap utvikler nå felt G. Her er alle tomter byggeklare. Bo i gangavstand til det flotte sjøbadet.

Jåsund

Med nydelig beliggenhet ved innseilingen til Hafrsfjord er Jåsund et svært godt sted å bo. Nye tomter er under utvikling.

Kvithei

Kvithei er under planlegging og vil bli et nytt godt sted å bo i Sola. Mål for oppstart grunnarbeider og prosjektkonkurranser er 2019.