Et nytt boligområde ved Hellestø og Hålandsmarka

Kvithei ligger ved Hålandsmarka sør i Sola kommune, nær Vigdelstranden og Hellestøstranden. Med utsikt mot havet og fin vest- og sørvendt beliggenhet, har dette området åpenbare kvaliteter som Sola tomteselskap skal utvikle til det beste for kommende generasjoner.

Prosjektet er i sin startfase. Det har pågått et omfattende forarbeid og konsekvensutredning, blant annet med tanke på ivaretakelse av krigsminner og miljøhensyn. Flytting av rødlistede salamandere er noe av det som skal utføres i forkant av arbeid med infrastruktur, som tidligst starter i 2019.

Reguleringen for Kvithei åpner for flere boligtyper, ref. reguleringsplan 0448. Blant disse er eneboliger, rekkehus og leiligheter i blokk. Første del av utbygging blir på felt K1, som er detaljregulert. Øvrige felt detaljreguleres etter hvert. Det overordnede målet er å tilby boliger til mennesker i alle livsfaser. Minst 40 % blir tilgjengelige boliger, noe som blant annet innebærer at de viktigste rommene er på inngangsplanet; stue, ett parsengs soverom, bad og kjøkken.

Aktuelle delfelt på Kvithei