K1 - tomter til leiligheter, rekkehus og eneboliger

Felt K1 består av 8 delfelt med varierte boligtyper, alle med nærhet til lekeplasser og nedgravde avfallsanlegg. Boligene får ulik parkeringsløsning; noen med oppstillingsplasser på egen tomt, noen i fellesanlegg.

Delfelt K1-1, K1-2 og K1-3
Disse delfeltene planlegges som et prosjekt og med 11 rekkehus over to plan. I disse delfeltene er det ikke lagt opp til krav om tilgjengelighet. Kjeller tillates, men uten oppholdsrom /målbart BRA. Videre legges det opp til felles parkeringsanlegg, som tas opp i egen regulering.

Delfelt K1-4, K1-5 og K1-6
Disse delfeltene planlegges som et prosjekt og med planlegges for inntil 60 leiligheter i blokk, som kan bli over tre plan og ha p-kjeller med to p-plasser pr. bolig. Boligstørrelsene antas å bli fra ca. 50 til ca. 100 m2 BRA, og det legges opp til at alle boliger skal være tilgjengelige.

Delfelt B1 og B2
Disse to delfeltene planlegges med til sammen 13 eneboliger. Minst 40 % skal være tilgjengelige. Kjeller tillates, men uten oppholdsrom /målbart BRA. Videre legges det opp til garasje eller carport med tilknyttet sportsbod samt 2 biloppstillingsplasser på tomt.

Kvithei – K1

Andre delfelt i Kvithei