Delfelt K2 – konsentrert småhusbebyggelse

Dette delfeltet planlegges for konsentrert småhusbebyggelse med inntil to etasjer. Det legges opp til 23 til 25 boenheter, som enten får parkering i fellesanlegg eller på egen tomt.

Kvithei – K2

Andre delfelt i Kvithei