Delfelt K3 – konsentrert småhusbebyggelse

Dette delfeltet planlegges for konsentrert småhusbebyggelse med inntil to etasjer. Det legges opp til 50 til 63 boenheter. På grunn av terreng skal det vurderes bruk av underetasjeløsning i deler av feltet. Boligene får parkering i fellesanlegg eller på egen tomt.

Kvithei – K3

Andre delfelt i Kvithei