Delfelt K4 – konsentrert småhusbebyggelse

Dette delfeltet planlegges for konsentrert småhusbebyggelse med inntil to etasjer. Det legges opp til 25 til 33 boenheter. På grunn av terreng skal det vurderes bruk av underetasjeløsning i deler av feltet. Boligene får parkering i fellesanlegg eller på egen tomt.

Kvithei –K4

Andre delfelt i Kvithei