BFS 18 to eneboligtomter

Disse to eneboligtomtene selges nå til utbyggere. Det vil komme informasjon på nettsiden om hvem som kjøper tomtene. Tomt selges ikke i prosjektkonkurranse og blir ikke et Sola tomteselskap prosjekt.

Kontakt Eiendomsmegler 1, ved Jan Einar Thesen på telefon 917 03 533 eller e-post jan.einar.thesen@em1.no.

BFS18 består av tomt til to eneboliger som begge kan ha et BRA på inntil 330 m2 BRA. Eneboligene skal ha to etasjer samt sokkel mot nord. Det legges videre opp til at hver enebolig skal ha to p-plasser hvorav den ene skal være i garasje eller carport. Sportsbod skal være i forbindelse med garasje/carport. Planbestemmelser og formingsveileder må følges ved utbygging.

BFS18 er en del av felt G, hvor alle tomter er byggeklare. Vei, vann og avløp er ført fram til enkelttomtene. Arbeidet med resterende infrastruktur ferdigstilles høsten 2017. Dette innebærer oppgaver som veier, bærelagsmasser, asfaltering og kantstein samt byggingen av en støttemur mot Havveien og avstemning av tomtehøyder og massebalanse.

Myklebust, felt G - BFS18