Blant våre oppgaver er erverv og utvikling av areal til kommunale virksomheter og tjenesteproduksjon. Dette kan være formål som tomter til skoler, barnehager, administrasjonsbygg, institusjoner, kommunale utleieboliger, boliger med service og annet Sola kommune har behov for. I denne forbindelse skal tomteselskapet også bidra til å løse utbygging av infrastruktur ved forskuttering av tiltak som har betydning for utvikling av denne typen tomter.

Tomter til offentlige formål under utvikling


Skoletomt, sentrum sør/øst

Etter bestilling fra kommunen jobber Sola tomteselskap nå med å utrede en tomt til ny barne- og ungdomsskole på Skadberg.