Sola kommune planlegger å bygge en ny barne- og ungdomsskole for å dekke voksende behov for skoleplasser i sentrum sør/øst. Etter bestilling fra kommunen jobber tomteselskapet nå med tomten like ved eksisterende Skadberg skole. Det ligger en parkeringsplass på tomten, og et bolighus hvor tomten må omreguleres fra gult til rødt formål. Ta kontakt hvis du har spørsmål om dette prosjektet.