Sjøbadet på Myklebust er rengjort

Onsdag 9. til fredag 11. august ble Sjøbadet på Myklebust tømt, spylt og rengjort – nå håper vi på noen flotte sensommerdager med mye badeglede. Følg gjerne tilværelsen ved Sjøbadet på deres facebook-side: https://www.facebook.com/sjobadetmyklebust/