Sola kommune etablerer eget tomteselskap

Sola kommune har tradisjoner for å bygge boliger på egen hånd, men med etableringen av Sola tomteselskap reduseres den økonomiske risikoen i slike prosjekter. Formålet med tomteselskapet er først og fremst å sikre Sola kommunes behov for areal til nye boliger, og slik bidra til at Sola fortsetter å være et attraktivt sted å bo. Tomteselskapet blir dermed kommunens redskap i arbeidet med å fremskaffe byggeklare tomter hvor utbyggere kan oppføre og selge rimelig kvalitetsboliger til førstegangsetablerere og vanskeligstilte. Les Solabladets artikkel om saken (krever innlogging).